Kinderopvang
Marco Polo in
Bergen op Zoom

SPELENDERWIJS ONTWIKKELEN

Marco Polo is een zogenaamde Brede School. In ons gebouw is peuteropvang Marco Polo gevestigd. Dat is wel zo handig voor zowel ouders als kinderen!

We werken nauw samen met basisschool Marco Polo en stemmen onze aanpak op elkaar af. Zo creëren we een doorgaande (leer- en)ontwikkelingslijn. Kinderen van 2 - 4 jaar kunnen iedere week enkele dagdelen op de peuteropvang komen spelen met leeftijdsgenootjes.

PEUTEROPVANG MARCO POLO

Door te spelen, vergroten de peuters hun ervaringswereld. Op de peuteropvang leren we kinderen een aantal belangrijke vaardigheden, zoals samenwerken met andere kinderen, knutselen in de groep, op je beurt wachten en eerlijk delen. Op speelse wijze maakt uw peuter kennis met woorden, cijfers, kleuren en vormen. Vaardigheden die de overgang naar de basisschool straks soepeler laten verlopen.

Peuters met een VVE-indicatie kunnen vijf tot zes dagdelen per week voorschoolse educatie krijgen op onze peuteropvang. Al onze medewerkers hebben een VVE-certificaat om deze kinderen dat extra steuntje in hun ontwikkeling te kunnen geven.

DOORGAANDE LEERLIJN

Bij peuteropvang Marco Polo werken wij – net zoals op basisschool Marco Polo – vanuit de visie van Reggio Emilia. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren de ontwikkeling van uw kind vooral door veel creatief materiaal, muziek en dans aan te bieden. We sluiten daarbij aan bij de thema’s van de basisschool. Uw kind wordt bij ons aangemoedigd om creatief te denken, te leren en te doen. We doen dat zowel in de groep en individueel als in ateliers. We sluiten daarbij aan op het ontwikkelingsniveau van uw kind.

KOKEN EN TUINTJES

Naast de creatieve activiteiten die horen bij de Reggio Emilia methode, koken we samen met de peuters en zorgen we voor onze eigen moestuintjes. Op maandag- en donderdagmiddag lunchen we samen. Wij zorgen voor brood en beleg en de peuters smeren zelf hun boterham.

Eén keer per jaar is er een culturele avond, waar ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s natuurlijk mogen komen kijken. Op die avond voeren de kinderen toneelstukjes en dansjes op, zingen ze liedjes en stellen ze hun zelfgemaakt creaties tentoon die passen bij het thema.

OPSTAPJE NAAR GROEP 1

Om uw peuter al wat te laten wennen aan het leven op de basisschool, organiseren we een aantal keer per jaar samen activiteiten. Zo worden er gezamenlijke spelletjesmiddagen georganiseerd, mogen de peuters tegen het eind van het schooljaar al eens een dagje meedoen op de basisschool en wordt er een keer per kwartaal een knutselactiviteit georganiseerd.

KINDEROPVANG

Marco Polo biedt geen kinderdagopvang aan voor kinderen van 0 tot 4 jaar . Voor kinderdagopvang kunt u onder andere terecht bij LPS De Vuurtoren in Bergen op Zoom.

VOORSCHOOLSE OPVANG

Voordat de schoolbel gaat is de school al open voor de vroege vogels! Uw kind kan hier nog even een spelletje doen of een boekje lezen voor de schooldag begint. Heeft uw kind nog niet gegeten thuis? Dan kan het aanschuiven aan de ontbijttafel voor een lekkere boterham. Wanneer de bel gaat, brengen onze pedagogisch medewerkers de kleuters naar hun klaslokaal; de oudste kinderen gaan op eigen gelegenheid naar de klas.

NASCHOOLSE OPVANG

Na schooltijd kunnen de leerlingen van basisschool Marco Polo gebruik maken van de naschoolse opvang (BSO) in onze eigen school. Onze buitenschoolse opvang is vooral gericht op ontspanning en gezelligheid. Bij ons mogen de kinderen zelf kiezen wat ze willen doen. Bijvoorbeeld lekker je energie kwijt raken bij een activiteit in sporthal Tuinwijk of juist ontspannen een muziekje luisteren!

VOORZIENINGEN EN PARTNERS

Samen met u als ouder(s) houden wij zicht op de ontwikkeling van uw kind. We maken waar nodig gebruik van de expertise van het Centrum voor Jeugd en Gezin, het consultatiebureau en het audiologisch centrum Auris. Verder werken nauw samen met logopediepraktijk Samenspraak. De praktijk geeft op maandag logopedische behandeling op onze school.