Marco Polo:
100 werelden om te ontdekken

WELKOM BIJ MARCO POLO

De wereld is groot en nieuw voor kinderen. Basisschool Marco Polo is een kleinschalige school waar we kinderen de gelegenheid geven om de wereld te ontdekken. Daarbij reiken wij kennis en vaardigheden aan die nodig zijn om een succesvolle schoolloopbaan te doorlopen.
Marco Polo was een ontdekkingsreiziger uit Venetië in de 13e eeuw. In navolging daarvan heet onze school Marco Polo, een plek waar kinderen 100 werelden kunnen ontdekken.

Kinderen beschikken bij hun geboorte over 100 talen, 100 talenten om zich te uiten en de wereld te ontdekken. Ze worden geboren met creativiteit in de breedste zin van het woord. Door kinderen alleen cognitief (met leerstof) te benaderen, doe je hen en hun mogelijkheden tekort. Wij willen dat onze leerlingen hun talenten kunnen behouden en ontwikkelen. Ons voorbeeld hierbij is Reggio Emilia, als inspiratiebron voor het onderwijs op Marco Polo.

Onze school is een school op protestants-christelijke basis, waar vele levensovertuigingen vertegenwoordigd zijn. Wij leren de kinderen te luisteren naar elkaar en met respect om te gaan met zichzelf, met elkaar en de wereld om ons heen.

WAAROM KIEZEN VOOR ONS?

  • Ons onderwijs is geïnspireerd op de Reggio Emilia-pedagogiek. We stimuleren kinderen verder te denken dan de gebaande structuren.
  • We willen kinderen prikkelen tot meer, zodat ze zich breder ontplooien. Naast de reguliere vakken bieden we ateliers aan voor kunstvakken, koken en tuintjes.
  • Samenwerken vinden we belangrijk. We werken daarom van groep 1 tot en met 8 met coöperatieve leerstrategieën.
  • Marco Polo is een officiële (gecertificeerde) gezonde school. We stimuleren de kinderen om fruit mee te nemen of een gezonde koek. In het gebouw staan 2 watertappunten.
  • Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Daarom bieden wij onze leerlingen Engels vanaf groep 1.
  • De peuteropvang Marco Polo heeft dezelfde pedagogische visie als de basisschool. Zo is er een doorgaande leerlijn van kinderen van 2 tot 13 jaar.
  • We bieden een uitdagende leeromgeving. De school is open en transparant ingericht met veel vitrinekasten en lichtbakken om kunstwerken en het leerproces te presenteren.
  • Marco Polo is een gecertificeerde Rots en Water school, wat inhoudt dat wij sociale vaardigheids- en weerbaarheidstrainingen verzorgen op school.

MARCO POLO BASISONDERWIJS

Als team staan wij voor bezield onderwijs aan onze leerlingen, volgens de pedagogiek van Reggio Emilia en gebaseerd op vertrouwen, openheid, respect en betrokkenheid.

We willen een open school zijn, kleinschalig en makkelijk benaderbaar. Wij hebben een cultuur binnen de school waarin we elkaar aanspreken, alles bespreekbaar is en waar de deuren letterlijk open staan. Iedere ochtend kunnen ouders hun kind van groep 1 tot en met 8 in de klas brengen. Er staat rustgevende muziek op en ouders kunnen, als dat nodig is, de leerkracht aanspreken. Dat noemen wij een warme overdracht.

We dragen uit dat we respect voor elkaar hebben. Elk kind mag zijn wie hij is en toont respect voor zichzelf en de ander. Om dit te bereiken gebruiken we de sociaal-emotionele methode van Rots en Water en hebben we leefregels. We zien ouders als onze partners. Samen maken we ons sterk voor de ontwikkeling van onze kinderen. We hebben veel vertrouwen in ouders en geven hen ook vertrouwen. Een deel van hen is betrokken als vrijwilliger in onze tuin- en kookateliers.

MARCO POLO KINDEROPVANG

Marco Polo is een zogenaamde Brede School. In ons gebouw is peuteropvang Marco Polo gevestigd. Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen hier iedere week enkele dagdelen komen spelen ter voorbereiding op de basisschool.

OVERBLIJVEN (TSO)

Onze school verzorgt de tussenschoolse opvang (TSO) zelf zodat kinderen in een veilige, rustige en gezellige omgeving kunnen overblijven. Samen met de overblijfvrijwilligers zorgt de TSO-coördinator voor een professionele en pedagogisch verantwoorde tussenschoolse opvang. Uw kind neemt zelf eten en drinken mee voor de lunch. Tijdens het overblijven is er tijd om te lunchen, maar ook om lekker buiten te spelen.